Skolbiblioteket

Skolbiblioteket är ett bra ställe om du vill gå undan en stund under skoldagen.

Här kan du läsa läxor tillsammans med dina klasskompisar eller bläddra dig bort ifrån vardagen, in i någon av dina favoritböcker.

Du hittar skolbiblioteket centralt i skolan med ljusa och öppna lokaler. Här finns många olika arbetsplatser och sittgrupper för de som vill sitta här och studera på raster eller efter skolan. Eller kanske bara läsa en tidning.

I skolbiblioteket finns

  • ett stort urval av skön- och facklitteratur
  • ljudböcker
  • tidskrifter
  • dagstidningar.

Via skolans datorer har du tillgång till olika digitala lärresurser som uppslagsverk och artikeldatabaser.

Aktiviteter

Varje fredag 10.00–11.00 är det sagostund för 6-åringar. Då är biblioteket stängt för alla andra.

Din lärare tar säkert med dig hit för bokprat. 

Öppettider

Skolbibliotekarien är i skolbiblioteket klockan 9.00–15.30 varje dag.

Uppdaterad