Att sjunga i kör

Adolf Fredriks musikklasser Farsta är en grundskola med profil körsång.

När du blir elev på Adolf Fredriks musikklasser Farsta får du en gedigen utbildning i körsång utifrån en stor och bred repertoar.

Åren hos oss kännetecknas av oförglömliga musikaliska upplevelser i mötet med det professionella musiklivet, elever i olika åldrar och körer från andra kulturer.

Vi skapar tillsammans

Att sjunga i kör är en möjlighet att genom musiken få utlopp för sin kreativitet och att skapa tillsammans med andra. På Adolf Fredriks musikklasser är sången central i mötet mellan människor. Ett kollektivt musicerande tränar individen i lojalitet, solidaritet och respekt för varandras olikheter. Musiken för oss samman och låter oss samtidigt att lära av varandra.

Ordet kör kommer från franskans chœur av latinets chorus vilket betyder ungefär ”platsen för sångarna i kyrkan”. En kör är en en- eller flerstämmig ensemble med flera sångare i varje stämma.

Framtidens musiker

Många av våra elever fortsätter på den musikaliska banan. De utbildar sig till solister och professionella musiker inom alla delar av vårt svenska musikliv som

  • popartister
  • operasångare
  • tonsättare
  • professionella körsångare
  • instrumentalister.

Svensk körtradition

I Sverige finns en körtradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden, med ett imponerande stort antal körsångare över hela landet. Att ta del av den svenska körtraditionen ser vi som en möjlighet att ta del av konst, dikter och en gemensam repertoar med stycken som ”alla” körer sjunger och kan. Det blir som att utbildas i och samtidigt genom våra nationalskatter.

Ny repertoar

Vi utmanar oss i att hitta ny repertoar och beställer även nyskriven musik med ambitionen att ta ansvar för att utveckla barn- och ungdomskör.

Musik främjar bättre inlärning

Barn som får musicera och sjunga presterar bättre i skolan. Studier visar att musikträning stärker barnens arbetsminne. Ju bättre arbetsminne desto lättare att

  • lära sig läsa
  • att lära sig räkna
  • att memorera fakta
  • att förstå samband
  • att se mönster.

Kontinuerlig musikundervisning har större inverkan på vår språkutveckling och utveckling av våra exekutiva funktioner än någon annan aktivitet. Att musicera är en av de få saker vi kan göra som aktiverar hela hjärnan samtidigt.

Vi mår bra av musik

När vi sjunger eller spelar frigörs olika signalsubstanser i hjärnan, bland annat dopamin. Musiken verkar alltså i hjärnan på olika sätt; dels genom att utveckla och förbättra hjärnan och dess synapser, dels genom att ge oss signalsubstanser och hormonpåslag som vi behöver för att må bra.

Uppdaterad