Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser

Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser är en inkluderande grundskola. En skola för alla.

Fakta

Att gå på skolan

Skolbiblioteket är ett bra ställe om du vill gå undan en stund under skoldagen.

Ansökan och antagning till Adolf Fredriks musikklasser på Farsta grundskola sker i flera steg.

För att bli antagen till Adolf Fredriks musikklasser gör du ett färdighetsprov. Färdighetsprovet är obligatoriskt. Det görs både i grupp och individuellt.

Stockholms stad prisar "Årets rektor" Cathrine Sahlstens förmåga att skapa en sammanhållen verksamhet.

Sara Sjöblom, biträdande rektor

Bilder