Antagning med färdighetsprov till profil körsång

För att bli antagen till Adolf Fredriks musikklasser gör du ett färdighetsprov. Färdighetsprovet är obligatoriskt. Det görs både i grupp och individuellt.

Grupptillfälle

Grupptillfället håller på i ungefär 45 minuter. 

  • Du får veta hur det individuella färdighetsprovet går till. 
  • Du sjunger flera övningar tillsammans med alla i gruppen.

Individuellt tillfälle

Det individuella tillfället håller på i cirka 12 minuter.

  • Du träffar två till fem personer som vägleder dig och som lyssnar på dig.
  • Du sjunger det du har övat på och förberett.

Förbered dig inför ditt färdighetsprov

Du förbereder två obligatoriska sånger och en valfri.

Uppdaterad