Det här är Farsta grundskola och Adolf Fredriks musikklasser

Farsta grundskola och Adolf Fredriks musikklasser är en inkluderande skola. Vi vill att alla ska lära sig på lika villkor.

 

Farsta grundskola är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Alla elever erbjuds läxhjälp.

Förskoleklass

I förskoleklassen tar vi tillvara på ditt barns nyfikenhet och lust att lära.

Ditt barn får

 • utveckla sitt intresse för matematik.
 • ha undervisning i flera ämnen utomhus. På utedagar, i vår närmiljö, arbetar vi med praktiskt material.
 • besöka skolbiblioteket varje vecka. Vi läser högt för barnen och samtalar om det lästa.
 • arbeta med och undersöka en Ipad. På Ipad tränar ditt barn fonologisk medvetenhet, det vill säga att språk består av ljud, lyssna på berättelser, skriva, läsa och träna matematik.

Förskoleklassen har undervisning varje dag 08.30–13.30. Efter skoldagens slut är det fritids. På fredagar börjar alla klockan 09.00.

Lågstadium och fritidshem

På lågstadiet finns två klasser för varje årskurs 1-3. På eftermiddagarna, under fritidstid, är verksamheten i ett område i anslutning till varje klassrum.

Årskurs 4-6

Du som har ditt barn på skolan i lågstadiet behöver inte ansöka på nytt till mellanstadiet. I vår skola kan man gå kvar hela grundskolan.

På vårt mellanstadium har vi hög personaltäthet, rastaktiviteter och fritidsklubb.

Eleverna arbetar med digitala verktyg och får en undervisning av lärare med hög kompetens.

Årskurs 7-9

Du som redan har ditt barn i vår skola behöver inte söka till årskurs 7 för att få gå kvar.

Går ditt barn i annan skola och du vill söka till Farsta grundskola i årskurs 7 ansöker via e-tjänsten Söka skola.

Vårt högstadium har engagerade lärare med hög personaltäthet. Eleverna kommer från olika delar av Stockholm. Vi arbetar för att ge eleverna en trygg skolmiljö med goda kunskaper inför valet till gymnasiet.

Våra elever trivs bra enligt våra enkäter. Varje elev har tillgång till en egen dator.

Adolf Fredriks musikklasser årskurs 4-9

Elever i musiklass uppträder på många olika sätt och olika sammanhang, till exempel med konsert för vårdnadshavare och anhöriga. 

I musikundervisningen sjunger du främst i kör. Du får även spela instrument i grupp. Du har musiklektioner varje dag på schemat. Konsert på kvällar och helger kan förekomma. Du får vara med kamrater som har samma musikintresse och talang som du själv.

Efter sex år på Adolf Fredriks musikklasser har du utöver vad som ingår i grundskolans läroplan, kunskaper i

 • sångteknik
 • musikteori
 • musikhistoria
 • traditionell och otraditionell körrepertoar
 • konsertframträdanden.

Du får musikupplevelser utöver det vanliga. Du har ungefär fyra gånger så mycket mer musik i veckan som andra elever.

Lokaler

Många lokaler är renoverade och utrustade med allt som behövs för en tillgänglig och god lärmiljö.

I skolbiblioteket arbetar engagerad personal som stödjer lärandet för elever från förskoleklass till årskurs 9.

Ämnet Idrott och hälsa sker hålls på Farsta IP där det finns en stor idrottsanläggning och simhall.

I skolan finns

 • aula
 • musiksalar
 • körsalar
 • slöjdsalar
 • hemkunskapssalar
 • NO-salar
 • skolbibliotek
 • bild- och tekniksalar
 • fritidsklubbar.

Skolmåltider och skolrestaurangen

Farsta grundskola och Adolf Fredriks musikklasser har ett tillagningskök och egna kockar. Maten lagas från grunden, är ekologisk och näringsriktig. Vi erbjuder en varierad buffé. Vegetarisk kost och varierat mellanmål serveras varje dag.

Vår skolrestaurang är diplomerad för KRAV-certifierad produktion.

Eleverna sitter klassvis vid borden tillsammans med vuxna.

Samarbeten och projekt

Vi deltar i flera projekt inom Stockholms stad. Vi har också ett flertal samarbeten. Här är ett urval.

 • Vi är en HBTQI-certifierad skola.
 • Vi har ett gott samarbete med flera sportklubbar, idrottsföreningar och Sportcamp.
 • Vi har en skolidrottsförening.
 • Elever och lärare har varit med och smyckat en gångtunnel i Farsta med konst.
 • Vi ger konserter med Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm och Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium.
 • Musikklasserna genomför körresor och samarbete både nationellt och internationellt med andra barn- och ungdomskörer.
 • Alla elever får ta del av kulturaktiviteter med stöd från Skapande skola.

Skapande skola i Stockholms stad

Modersmål

Modersmålsundervisning sker i samarbete med Språkcentrum i Stockholms stad. Vi har cirka 40 olika språk på skolan.

Uppdaterad