Lågstadium och fritidshem

På lågstadiet finns två klasser för varje årskurs 1-3. På eftermiddagarna, under fritidstid, är verksamheten i ett utrymme i anslutning till varje klassrum.

Fritidshem

På fritidshemmet arbetar personal som är med barnen även under skoldagen, för att på så sätt skapa en trygg vardag för alla elever på skolan. Fritidsutrymmet används också under skoltid när eleverna arbetar i mindre grupper. Arbetslaget på fritidshemmet har fått Stockholms stads utmärkelse Årets lärarlag på grundskolan för sin samsyn och sitt samarbete.

I arbetslaget på lågstadiet ingår mentor, specialpedagog och lärare som undervisar nyanlända elever.

Läshunden Bailey

Läshunden Bailey jobbar två dagar i veckan tillsammans med sin hundförare Cecilia. Cecilia är speciallärare på skolan. Bailey uppmuntrar den som behöver stöd i att läsa. Många elever tycker om att läsa för Bailey och han tycker om att bli läst för.

Lärstudio

I lärstudion arbetar eleverna i mindre grupper tillsammans med specialpedagog. Eleverna kommer från olika klasser till lärstudion.

Uppdaterad