Lågstadium och fritidshem

På lågstadiet finns två klasser för varje årskurs 1-3. På eftermiddagarna, under fritidstid, är verksamheten i ett utrymme i anslutning till varje klassrum.

Fritidshem

På fritidshemmet arbetar personal som är med barnen även under skoldagen, för att på så sätt skapa en trygg vardag för alla elever på skolan. Fritidsutrymmet används också under skoltid när eleverna arbetar i mindre grupper.

Förutom en mentor i varje klass har vi också i vårt arbetslag på lågstadiet en specialpedagog och en lärare som undervisar nyanlända elever.

Läshunden Bailey

Läshunden Bailey jobbar två dagar i veckan tillsammans med sin hundförare Cecilia. Cecilia är speciallärare på skolan. Bailey uppmuntrar den som behöver stöd i att läsa. Många elever tycker om att läsa för Bailey och han tycker om att bli läst för.

Lärstudio

I lärstudion arbetar eleverna i mindre grupper tillsammans med specialpedagog. eleverna kommer från olika klasser till lärstudion.

Uppdaterad