Färdighetsprov årskurs 6-9

Under färdighetsprovet bedöms din sångröst, ditt gehör och allmän musikalitet. Dina teoretiska kunskaper eller instrumentala färdigheter bedöms inte.

Förbered dig i god tid innan färdighetsprovet. Om du har sällskap med dig, till exempel dina föräldrar, väntar de utanför tills provet är klart.

Här får du veta vad du ska göra.

Obligatorisk sång 1

Nu tändas tusen juleljus, vers 1. Du sjunger a cappella det vill säga utan att någon spelar piano till.

Noter till Nu tändas tusen juleljus (pdf)

Obligatorisk sång 2

Blinka lilla stjärna, vers 1. Du sjunger a cappella det vill säga utan att någon spelar piano till. Du ska kunna sjunga sången från olika starttoner.

Fler övningar

Valfri sång

Du sjunger en vers av en sång du valt själv, a cappella.

Ackord

Du lyssnar på olika ackord som spelas på pianot och sjunger de toner som ingår i ackordet. Det är tre- och fyrklanger i olika omvändningar.

Melodi

Du härmar melodier som spelas på pianot.

Följa pianot

En ”Följa John”-övning där du försöker sjunga samtidigt med melodin som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.

Rytm

Du härmar rytmer genom att knacka en penna i bordet.

Teoriprov för sökande till årskurs 5–9

Söker du till årskurs 5–9 blir du kallad att göra ett prov i musikteori, om du går vidare efter ditt sångprov.

  • Kallelse till teoriprovet skickas efter att samtliga sångprov är genomförda till den e-postadress som vårdnadshavare angivit i anmälan.
  • Teoriprovet genomförs i februari. Det går inte att göra provet vid något annat tillfälle.
  • Om du inte kallas till teoriprov innebär det att du inte har gått vidare efter sångprovet.

Uppdaterad